اقلام موجود مرکز پخش پوشک بزرگسال وزیرانداز بیمار

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

پوشک بزرگسال شورتی
پوشک بزرگسال فلوفسان موجود در انبار ۱۳۹,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی ابریفلکس دانمارکی موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی بیسیک در انبار موجود نیست ۱۲۸,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال جان پد (CANPAD)
پوشک بزرگسال جانپد(کن پد) شورتی سایز اسمال Canped Small موجود در انبار ۱,۴۸۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال جانپد(کن پد) شورتی سایزمدیوم Canped MEDIUM موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال جانپد(کن پد) شورتی سایز لارج Canped Larg موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال جانپد(کن پد) شورتی سایز ایکس لارج Canped XLarg موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
پوشک کن پد شورتی ترک بزرگسال
پوشک بزرگسال کن پد(جانپد) شورتی اسمالcanped در انبار موجود نیست ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال کن پد(جانپد)شورتی مدیومcanped در انبار موجود نیست ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال کن پد(جانپد)شورتی لارجcanped در انبار موجود نیست ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال کن پد(جانپد)شورتی ایکس لارجcanped در انبار موجود نیست ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال کن پد(جانپد)شورتی اسمال کارتنیcanped در انبار موجود نیست ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال کن پد(جانپد)شورتی مدیوم کارتنیcanped در انبار موجود نیست ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال کن پد(جانپد)شورتی لارج کارتنیcanped در انبار موجود نیست ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال کن پد(جانپد)شورتی ایکس لارج کارتنیcanped در انبار موجود نیست ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
پخش پوشک بزرگسال ابری فلکس (ABRIFLEX)
پوشک بزرگسال شورتی ابریفلکسl1 در انبار موجود نیست ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی ابری فلکس متوسط سایز M1 موجود در انبار ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی ابریفلکس (ابری فلکس)کوچک Abena مدل S2 موجود در انبار ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی ابری فلکس m3 سایز متوسط در انبار موجود نیست ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسالان شورتی ابری فلکس بزرگ L1 در انبار موجود نیست ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی (ابری فلکس) Abri- Flex سایز بزرگ Abena موجود در انبار ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی ابری فلکس Abri- Flex- کوچک Abena مدل s2 موجود در انبار ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی ابری فلکس سایز کوچک Abri- Flex- S1 موجود در انبار ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی ابری فلکس سایز متوسط یک کارتن پیک رایگان موجود در انبار ۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال ابری فلکس سایز خیلی بزرگXL موجود در انبار ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی ابری فلکس سایز بزرگ مدل L3 در انبار موجود نیست ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال ابری فلکس شورتی متوسط مدل M1 یک کارتن 6 بسته ای پیک رایگان موجود در انبار ۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
پوشک چسبی بزرگسالان ابری فللکس سایز متوسط تعداد در هر بسته 10 عدد موجود در انبار ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک چسبی بزرگسالان ابری فلکس سایز لارج تعداد در هربسته 10 عدد موجود در انبار ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک شورتی ابریفلکس l3 بصورت کارتنی موجود در انبار ۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
مزایای پوشک بزرگسال ابری فلکس یا ابریفلکس
پوشک بزرگسال کازما(cosmea)
پوشک بزرگسال سایز متوسط کازما(cozmea) موجود در انبار ۵۴۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسالان کازما سایز متوسط(کارتنی) موجود در انبار ۲,۰۸۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال سایز بزرگ کازما cosmea موجود در انبار ۵۶۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال سایز بزرگ کازما (کارتنی) موجود در انبار ۲,۱۶۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی فلوفسان flufsun
پوشک بزرگسال شورتی فلوفسان سایز اسمال small موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی اکسترا فلوفسان ایتالیایی مدیوم FLUFSUN M موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی ماکسی فلوفسان جذب خیلی بالا FLUFSUN M موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی اکسترا فلوفسان ایتالیایی لارج FLUFSUN L موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی ماکسی فلوفسان سایز لاج در انبار موجود نیست ۲۴۵,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال ماکسی سوپر فلوفسان ایکس لارج FLUFSUN XL موجود در انبار ۲,۹۸۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال هارتمن (molicare مولی کر )اصل آلمان
پوشک بزرگسال هارتمن مولی سایز متوسط (سوپر بنفش) در انبار موجود نیست ۸۰۵,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال هارتمن سایز متوسط (molicare مولی کر )اصل آلمان موجود در انبار ۸۴۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولی سایز لارج موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولی( مولی کر اسمال) سایز اسمال موجود در انبار ۶۶۵,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی سوپر اسمال (مولی کر) mohicare mobihe supper موجود در انبار ۷۴۵,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولی سایز متوسط aduht dipear موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولی سوپر بنفش لارج موجود در انبار ۷۷۵,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال هارتمن مولی ایکس لارج (مولی کر خیلی بزرگ) موجود در انبار ۶۹۵,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولی سوپر ایکس لارج(مولی کر خیلی بزرگ)adaht dipear موجود در انبار ۷۹۵,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی نوا اسلیپ ایتالیایی اصل
پوشک شورتی نوا اسلیپ بزرگسال سایز لارج تک وعمده موجود در انبار ۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک شورتی نوا اسلیپ بزرگسال سایز مدیوم تک و عمده موجود در انبار ۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
پوشک شورتی نوا اسلیپ بزرگسال سایز ایکس لارج تک و عمده موجود در انبار ۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک شورتی نوا اسلیپ بزرگسال سایز اسمال تک و عمده موجود در انبار ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال تنا
پوشک بزرگسال شورتی تنا سایز متوسط 10 عددی موجود در انبار ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی تنا سایز لارج 10 عددی در انبار موجود نیست ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال چسبی تنا سایز مدیوم بسته 30 عددی موجود در انبار ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال چسبی تنا سایز لارج بسته 30 عددی موجود در انبار ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال دافی
پوشینه دافی بزرگ ( لارج ) چسبی در انبار موجود نیست ۷۳۵,۰۰۰تومان
پوشینه دافی متوسط چسبی موجود در انبار ۷۳۵,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسالان دافی شورتی لارج موجود در انبار ۱۸۵,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال شورتی اتندز جذب بالا
پوشک شورتی اتندز بزرگسال مدیوم 8 قطره بسته 16 عددی در انبار موجود نیست ۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک شورتی اتندز بزرگسال مدیوم 5 قطره بسته 18 عددی در انبار موجود نیست ۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک شورتی اتندز بزرگسال لارج 5 قطره بسته 18 عددی در انبار موجود نیست ۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک شورتی اتندز بزرگسال لارج 8 قطره بسته 16 عددی در انبار موجود نیست ۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک شورتی اتندز بزرگسال اسمال 5 قطره بسته 18 عددی در انبار موجود نیست ۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال چسبی
پوشک بزرگسال آرامیس موجود در انبار ۱۲۵,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال چسبی آرامیس موجود در انبار ۱۳۵,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال اینداس indaslip
پوشک بزرگسالان چسبی لارج آرامیس
پوشک چسبی بزرگسال مبارک
پوشک بزرگسال چسبی مبارک سایز لارج تک و عمده بسته 10 عددی در انبار موجود نیست ۶۵۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال چسبی مبارک سایز مدیوم تک و عمده بسته12 عددی موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰تومان
پوشک بزرگسال چسبی ایزی لایف
پوشک ایزی لایف چسبی بزرگسال نرم سایز لارج در انبار موجود نیست ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
6 بسته پوشک بزرگسالان چسبی ایزیلایف اسمال در انبار موجود نیست ۳,۶۶۵,۰۰۰تومان
6 بسته پوشک بزرگسالان چسبی ایزیلایف متوسط در انبار موجود نیست ۳,۶۵۵,۰۰۰تومان
6 بسته پوشک بزرگسالان چسبی ایزیلایف لارج در انبار موجود نیست ۳,۶۵۵,۰۰۰تومان
پوشک چسبی ایزی لایف سایز متوسط تک و عمده در انبار موجود نیست ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
پوشک چسبی ایزی لایف مدل اسمال بسته 18 عددی در انبار موجود نیست ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
زیرانداز و دروشیت بیمار وسالمندان بی اختیاری
زیرانداز یکبار مصرف تافته بیمار وبزرگسال تک و عمده موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰تومان
زیرانداز یکبار مصرف بالدار تافته تک و عمده موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰تومان
زیرانداز یکبار مصرف تافته کودکان تک و عمده در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰تومان
زیرانداز یکبار مصرف تافته حیوانات تک و عمده موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰تومان
زیرانداز دروشیت ابری سافت موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰تومان
دروشیت وزیر انداز بیمار جولی ترک با قابلیت جذب فوق العاده موجود در انبار ۱۴۰,۰۰۰تومان
زیر انداز بزرگسال دافی موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰تومان
زیر انداز دروشیت بیماران بنلا 10عددیBENLA موجود در انبار ۳۰۵,۰۰۰تومان
زیرانداز دروشیت بیمار وسالمندان گلپد موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰تومان
زیرانداز بنلا بیمار و بزرگسال 5 عددی تک و عمده موجود در انبار ۱۹۵,۰۰۰تومان
زیرانداز بنلا بیمار و بزرگسال 10 عددی تک و عمده موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰تومان
زیرانداز دافی بهداشتی بیمار(دروشیت دافی) تک و عمده موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰تومان
زیرانداز ابری سافت(دروشیت بیمار ابری سافت) تک و عمده موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰تومان
زیرانداز یکبار مصرف بالدار بنلا(دروشیت)بیماران و سالمندان10 عددی موجود در انبار ۴۹۰,۰۰۰تومان